Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Loading..

Produkt został dodany do Twojego koszyka.

Produkt został dodany do porównywarki.

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.goshico.com”

 

Właścicielem sklepu internetowego jest:
GOSHICO Małgorzata Kotlonek,
ul. Wstępna 34 lok.1, Radom, powiat Radom, woj. MAZOWIECKIE
Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP: 948-220-26-45

ING BANK Śląski IBAN PL 40 1050 1793 1000 0023 1116 0374
SWIFT: INGBPLPW 

tel. 501 808 878
e-mail:  goshico@goshico.com

SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy goshico.com, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.goshico.com ;
Klient -  każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 1
Towary

1. Sklep oferuje przede wszystkim torebki, torby na laptopy,  torby podróżne, portmonetki, kosmetyczki itp. akcesoria oraz biżuterię.

§ 2
Składanie i realizacja zamówień

1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.goshico.com  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
2. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie podania swojego loginu i hasła.
3. Jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, musi dokonać stosownej rejestracji podając wymagane dane.
4. W trakcie składania zamówienia Klient:
    4.1. dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich  ilości;
    4.2. podaje adres dostawy;
    4.3. dokonuje wyboru formy dostawy;
    4.4. dokonuje wyboru formy płatności;
    4.5. podaje dane do faktury VAT (opcjonalnie).
5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
6. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
8. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia, chyba że informacja podana na stronie, w karcie danego produktu, określa inny czas dostępności towaru.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.

§ 3
Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.
2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.
3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

§ 4
Koszty dostawy w Polsce

1. Koszty dostawy wynoszą:
    1.1. za pośrednictwem Poczty Polskiej - przedpłata (przesyłka priorytetowa)  – 19 zł;
    1.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej  przedpłata – 19 zł;
    1.3. za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem – 25 zł;
2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.
3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 500zł brutto, klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki. 
.

§ 5
Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać według swego wyboru:
    1.1. przelewem bankowym na konto w ING BANK Śląski nr: 40 1050 1793 1000 0023 1116 0374,
    1.2. kartą za pośrednictwem serwisu www.paypal.pl bądź www.transferuj.pl
2. Sklep doręcza klientowi paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. 

§ 6
Przesyłki zagraniczne

1. Dostawa towarów  za granicę realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Klient sklepu otrzymuje informację o cenie dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki zależny jest od wagi, wielkości zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia.

 § 7
Anulowanie zamówienia

1. Zamówienie może zostać anulowane:
    1.1. przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
        1.1.1. e-mailem na adres zamowienia@goshico.com,
        1.1.2. telefonicznie na numer (48) 501 808 878;
    1.2. przez Sklep, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy na adres zamowienia@goshico.com. Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.
2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9.

§ 8
Czas realizacji zamówienia

1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.
2. Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień jest następujący:
    2.1. w Polsce:
        2.1.1, Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 10 dni roboczych;
        2.1.2. kurier: do 10 dni roboczych
    2.2. w krajach Unii Europejskiej
        2.2.1. Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 10 dni roboczych;
    2.3. w krajach poza Unią Europejską:
        2.3.1. Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): 14 dni roboczych

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego na stronie Sklepu.
2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów
4. Zwracany towar należy odesłać na adres GOSHICO, ul. Burakowska 14 pok.24, 01-066 Warszawa.
5. Po otrzymaniu przesyłki z towarem od klienta Sklep zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane od Klienta w tym koszty dostarczenia mu Towarów. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient.
6. Jeżeli zapłata za towar nastąpiła w drodze przedpłaty, kwota ta powiększona będzie o odsetki ustawowe.
7. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
8. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep niejest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. 
9. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient. 

§ 10
Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres GOSHICO, ul. Burakowska 14 pok.24, 01-066 Warszawa. Do reklamowanego produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń. Możliwe jest skorzystanie z druku reklamacyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, który można wydrukować i wypełnić.
4. Reklamację należy złożyć w okresie 2 lat. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się  nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku  koszty  przesłania naprawionego bądź wymienionego Towaru ponosi Sklep.

§ 11
Ochrona danych osobowych

1. GOSHICO zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem,  w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych  i nie będą udostępniane osobom lub firmom trzecim.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień, a także w celu informowania Klienta o aktualnych promocjach czy nowościach w sklepie www.goshico.com.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem. 

§ 12
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

RABAT 10%

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I SKORZYSTAJ Z RABATU NA ZAKUPY.