Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Loading..

Produkt został dodany do Twojego koszyka.

Produkt został dodany do porównywarki.

REGULAMIN KONKURSU “CO WPRAWIA CIĘ W RUCH”

goshico_katarzyna_kepka

Regulamin Konkursu zorganizowanego przez Katarzynę Kępkę oraz markę GOSHICO.
 
OGÓLNE ZASADY KONKURSOWE
  • uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która posiada konto na Facebooku lub Instagramie (minimum od 2 miesięcy)  
  • czas trwania konkursu 11- 31 maja 2018
  • zamieść 10 postów na swoim profilu Facebook lub Instagram - posty muszą być zamieszczane nieprzerwanie przez 10 dni
  • każdy post musi zawierać uzasadnienie dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś wygrać ten konkurs, zdjęcie jednego produktu z kolekcji, artystyczną kompozycję, gif lub grafikę z produktem oraz link przekierowujący do tego produktu na stronie www.goshico.com. Zdjęcia produktów, których można użyć do postów znajdują się tu >> https://www.goshico.com/sklep/kolekcje/katarzyna-kepka-goshico.html
  • post musi być otagowany następującymi hasłami: Katarzyna Kępka (aby przekierować napisz @katarzynakepka) GOSHICO(aby przekierować napisz @goshico), #goshico, #konkursgoshico, #babyshower (można skopiować). Tag @katarzynakepka i @goshico musi być klikalny i przekierowywać do ich profili na Facebooku lub Instagramie
  • wyślij mailem link do swojego profilu na Facebooku lub Instagramie na adres office@goshico.comMail powinien być zatytułowanybabyshower" oraz zawierać linki do 10 postów konkursowych lub 10 printscreenów tych postów oraz klauzulę ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu tj. Katarzynę Kępkę oraz firmę GOSHICO oraz wykorzystanie mojego wizerunku na stronie GOSHICO, na fanpage’u GOSHICO i w newsletterze oraz na portalach społecznościowych Katarzyny Kępki."
 
§1
Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§2
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 
§3
Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie marki GOSHICO www.goshico.com i fanpage https://www.facebook.com/goshicobags/ oraz na fanpage Katarzyny Kępki https://www.facebook.com/katarzyna.kepka.31/ .
 
§4
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która posiada konto na Facebooku lub Instagramie (minimum od 2 miesięcy) i w okresie między 11 a 31 maja zamieści 10 postów na swoim profilu Facebook lub Instagram. Każdy post musi zawierać uzasadnienie dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś wygrać ten konkurs, zdjęcie jednego produktu z kolekcji, artystyczną kompozycję, gif lub grafikę z produktem oraz link przekierowujący do tego produktu na stronie www.goshico.com. Zdjęcia produktów, których można użyć do postów znajdują się tu >> https://www.goshico.com/sklep/kolekcje/katarzyna-kepka-goshico.html. Post musi być otagowany następującymi hasłami: KatarzynaKepka (aby przekierować napisz @katarzynakepka) GOSHICO (aby przekierować napisz @goshico), #goshico, #konkursgoshico, #babyshower (można skopiować). Tag @katarzynakepka i @goshico musi być klikalny i przekierowywać do strony GOSHICO na Facebooku lub Instagramie. Posty muszą być zamieszczane nieprzerwanie przez 10 dni na jednym z portali społecznościowych Facebook lub Instagram. Wzięcie udziału w konkursie i użycie tagów Katarzyna Kępka (aby przekierować napisz @katarzynakepka) GOSHICO (aby przekierować napisz @goshico), #goshico, #konkursgoshico, #babyshower jest jednocześnie zgodą na użycie przesłanych przez niego prac konkursowych na stronie i portalach społecznościowych GOSHICO oraz w newsletterze, jak również na portalach społecznościowych Katarzyny Kępki.
 
§5
Zdjęcia przesłane przez Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 
§6
Wyślij mailem link do swojego profilu na Facebooku lub Instagramie na adres office@goshico.comMail powinien być zatytułowanybabyshower" oraz zawierać linki do 10 postów lub 10 printscreenów tych postów oraz klauzulę ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu tj. Katarzynę Kępkę oraz firmę GOSHICO oraz wykorzystanie mojego wizerunku na stronie GOSHICO, na fanpage’u GOSHICO i w newsletterze oraz na portalach społecznościowych Katarzyny Kępki."
 
§7
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających warunki konkursowe, Katarzyna Kępka oraz projektantka GOSHCO Małgorzata Kotlonek-Horoch wybiorą 1 zwycięzcę, który otrzyma komplet 10 produktów (1 duża torba, 1 plecak, 1 nerka oraz 7 akcesoriów wybranych przez zwycięzcę ) oraz 3 osoby, które otrzymają nagrody pocieszenia w postaci 2 akcesoriów z kolekcji GOSHICO & Katarzyna Kępka.
 
§8
Ogłoszenie wyników nastąpi 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Organizatorzy zastrzegają, iż termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie i będzie to zależne od ilości zgłoszeń otrzymanych od uczestników. Ewentualna zmiana terminu będzie ogłoszona na profilach społecznościowych organizatorów.
 
§9
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od nich niezależnych, m.in. wskutek błędnego otagowania zdjęć, wysłania cyklu pod błędny adres mailowy lub podanie błędnego tematu maila ze zgłaszanym cyklem.
 
§10
Prace konkursowe wysłane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, jak również prace konkursowe dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie – są nieważne. Takie Prace konkursowe zostaną odrzucone przez Organizatorów i nie biorą udziału w Konkursie.
 
§11
Prace konkursowe będą oceniane na podstawie kreatywności i wyczucia stylu ich autorów. Zwrócimy uwagę na pomysł oraz konsekwencję.
 
§12
Wszystkie prace konkursowe mające charakter obraźliwy, niecenzuralny etc. nie będą brane pod uwagę w czasie wyboru zwycięskiej pracy, a ich autorzy będą proszeni o usunięcie tagów konkursowych.
 
§13
Laureat konkursu otrzyma: zestaw produktów GOSHICO. Laureat nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną pieniężną formę rekompensaty. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, o czym powinien uprzednio pisemnie powiadomić Organizatora.
 
§14
Zwycięzca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na użycie przesłanej przez niego pracy konkursowej na stronie GOSHICO, na fanpage’u GOSHICO, na Facebooku oraz w newsletterze GOSHICO. Zwycięzca, po ogłoszeniu wyników, musi przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres: office@goshico.com wiadomość zawierającą klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu tj. firmy GOSHICO oraz wykorzystanie mojego wizerunku na stronie GOSHICO, na fanpage’u GOSHICO w newsletterze GOSHICO oraz na portalach społecznościowych Katarzyny Kępki."
 
§15
Organizator pokrywa koszty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród.
 
CZAS TRWANIA KONKURSU
 
§1
Konkurs rozpoczyna się dnia 11 maja 2018 r. i kończy się 31 maja 2018 r. o godzinie 23:59.
 
§2
Oficjalną stroną internetową Konkursu jest: www.goshico.com.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§1
Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

RABAT 10%

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I SKORZYSTAJ Z RABATU NA ZAKUPY.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich firma GOSHICO Małgorzata Kotlonek-Horoch  z siedzibą w Radomiu, ul. Wstępna 34, NIP 948-220-26-45, REGON 140745421, zarówno jako administratorzy danych dla celów niniejszej Polityki Prywatności (zwani dalej łącznie "my" lub "Administratorzy Danych"), przetwarzają dane osobowe, które użytkownik udostępnia nam podczas korzystania z witryny www.goshico.com (zwanej dalej "Witryną").

Przy korzystaniu z Witryny, każdorazowo gdy użytkownik przekaże nam jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają nam na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia, numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje, niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, użytkownika będą dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i cookies (zwanymi dalej łącznie "Warunkami").

1.GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Witryny do celów określonych w niniejszym dokumencie. Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i cookies oraz odpowiednią częścią Warunków dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.

Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Platformy.

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Platformie, Administratorom Danych lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach rejestracyjnych.

Administratorzy Danych, w stosownych przypadkach, wykorzystują dane osobowe do następujących celów:

1.1 Zarządzanie rejestracją jako użytkownik Witryny. Przekazane nam przez użytkownika Dane Osobowe będą wykorzystywane do identyfikacji jako użytkownika Witryny oraz zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika.

1.2 Opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy z nami za pośrednictwem Witryny. W szczególności należy wziąć pod uwagę, co następuje:

1.3 Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia typu push w aplikacji, itp. w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Witryny, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

1.4 Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Witryny i monitorowanie jakości naszych usług. Przetwarzanie danych odbywa się albo przez okres określony w przepisach prawa; albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez okres określony w przepisach prawa; albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

2. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA I CELE MARKETINGOWE

Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.), a także poprzez powiadomienia push w aplikacji - jeśli użytkownik aktywował takie powiadomienia w swoim urządzeniu mobilnym.

Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Witryny lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

3. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorzy Danych zobowiązują się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@goshico.com, podając przyczynę swojego żądania. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Witryna używa plików cookies i podobnych technologii.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych. Własne pliki cookie (first party cookies) są umieszczane przez domeny, które odwiedzasz w danym momencie. Zewnętrzne pliki cookie (third party cookies) są umieszczane przez inne domeny niż domeny odwiedzanych stron. Sygnały nawigacyjne w sieci to przezroczyste obrazy elektroniczne, które służą do zbierania informacji o korzystaniu z witryny, wysyłania odpowiedzi e-mail i śledzenia.

Podobnie jak w przypadku plików cookie, lokalna technologia przechowywania umożliwia stronom internetowym przechowywanie informacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pamięć lokalna jest zazwyczaj trwała i w przeciwieństwie do plików cookie, dane w pamięci lokalnej nie są automatycznie przesyłane przez Internet przy każdych odwiedzinach strony internetowej, która przechowywała dane.

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne, pamięć lokalną i identyfikator wyświetlania reklam mobilnych nazywamy łącznie „plikami cookie i podobnymi technologiami”.

Twoje wybory dotyczące plików cookies

Możesz dostosować ustawienia prywatności w przeglądarce, aby zablokować wszystkie pliki cookie; może to jednak poważnie wpłynąć na sposób przeglądania Internetu, ponieważ niektóre strony nie będą działać poprawnie. Twoja przeglądarka może umożliwiać usunięcie wszystkich plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Ta opcja powoduje jednak usuwanie trwałych plików cookie przechowujących Twoje preferencje i spersonalizowane ustawienia na stronach internetowych, które odwiedzasz regularnie. Możliwe jest zachowanie pożądanych plików cookie, ponieważ Twoja przeglądarka umożliwia określenie, które strony internetowe mogą zawsze używać plików cookie, a które nigdy nie mogą ich używać.

Więcej informacji na temat usuwania plików cookie i zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach internetowych można znaleźć, korzystając z poniższych łączy:

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari i iOS.

Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki organizacje korzystają z plików cookie, są dostępne na stronie:  www.allaboutcookies.org

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
  • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  • własne pliki cookies zamieszczane przez Witrynę oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

5. ZMIANY W NASZEJ INFORMACJI NA TEMAT OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do modyfikowania naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności oraz aktualizowania i zmieniania niniejszej informacji na temat ochrony prywatności w dowolnym momencie. Z tego powodu zachęcamy do częstego zaglądania do informacji na temat ochrony prywatności. Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności obowiązuje na datę podaną na początku dokumentu. Będziemy postępować z Twoimi danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją na temat ochrony prywatności, na podstawie której zostały zebrane, chyba że otrzymamy Twoją zgodę na postępowanie z nimi w inny sposób.

6. KONTAKT

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności i  cookies prosimy kierować na adres: rodo@goshico.com